Många företag har problem med gamla betonggolv som dammar och är svåra att hålla rena. Dammet orsaker problem både för de anställda och företagets produkter i lagerhyllorna.

Vi på Målare021 har anpassade metoder med miljöriktiga kemikalier och vi efterlämnar städinstruktioner för den fortsatta dagliga städningen. Resultatet blir ett dammfritt, lättstädat betonggolv med en förstärkt yta.

Enklaste utförandet utförs på redan behandlade golv. Om ytorna redan är slipade eller betong rena är detta en fördel. Först skuras ytorna med skurmaskin och anpassade kemikalier.

If you have any questions about exactly where and how to use Målare i Västerås, you can contact us at our own web site.